19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

nato raudtRødt-ledelsen vil ruste det imperialistiske Norge til tennene. Dette er visst forutsetning nummer én for at landet kan melde seg ut av NATO. 

Det pågår en massiv kampanje mot partiet Rødt for å tvinge det siste NATO-skeptiske partiet i kne. For noen måneder siden advarte vi om at SV var i ferd med å gå i NATO-fella. Dessverre fikk vi rett. Nå snuser Rødt på samme åte, med fare for at fella klapper igjen over dem også. Hele maktapparatet, fra statsminister Støre og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen, har i ledtog med alle NATO-mediene satt i gang et voldsomt press mot partiet. Ledelsen svarer med å senke den interne takhøyden.

Standpunktet framført av Rødt-ledelsen kan oppsummeres som at Norge kan ikke melde seg ut av NATO før vi har et oppgradert nasjonalt forsvar, og vi kan ikke bygge opp et oppgradert nasjonalt forsvar så lenge vi er med i NATO. Rødts ledelse har heller ikke lagt fram forslag til hvordan et slikt tenkt oppgradert nasjonalt forsvar skal se ut og bygges opp. Konsekvensen av et sånt Catch 22 er at Norge blir sittende i NATO-klisteret i overskuelig framtid.

Siste uke gikk sentralstyret i Rødt mot at Sverige og Finland bør tas opp i NATO. Et riktig vedtak, om enn symbolsk, ettersom resten av Stortinget applauderer finsk og svensk NATO-medlemskap. Det framstår også som inkonsekvent når partiledelsen nøler med å kreve Norge ut av den samme krigsalliansen. Bare en uke tidligere avviste landsstyret i partiet at norsk utmelding står på dagsordenen: «Vi kan ikke legge landet forsvarsløst for den første og beste stormakt som ønsker å ta kontroll over våre ressurser med makt.» Derfor mener partiledelsen at vi ikke kan gå inn for å melde Norge ut av NATO «i morgen».  

Med «den første og beste stormakt» menes nok Russland, som har demonstrert vilje til aggresjonskrig dersom landet ser sine imperialistiske behov tjent med det. Men sannsynligheten for et isolert russisk angrep mot Norge er ikke blitt større, men mindre, som følge av det haltende felttoget i Ukraina. Krigserfaringene sett fra Moskva tilsier at den militære kapasiteten allerede er tøyd til bristepunktet. Og restene av politisk kapital som Russland ennå har på den internasjonale arenaen ville fordunste ved et uprovosert angrep på et Norge utenfor NATO. Av og til er det vanskelig å få øye på skogen for bare trær. Kan det ha seg sånn at den første og beste stormakta allerede står i landet?

Kan det ha seg sånn at «den første og beste stormakta» allerede står i landet?

Det burde være overflødig å bevise at Norge allerede ligger forsvarsløst hvis USA ikke nøyer seg med dagens politiske kontroll, men ønsker å hærta landet. Gjennom NATO og bilaterale avtaler kjenner USA norske militære disposisjoner ut og inn. I juni vil et overveldende flertall på Stortinget formelt avgi suverenitet over deler av norsk territorium. Ikke til NATO, men til USA. Fire militære baseområder blir «et lite stykke Amerika» hevet over norsk jurisdiksjon.

Amerikanerne vet fra før det som er å vite om norske våpensystemer, radaranlegg, brigadeoppsetninger, kommandostrukturer, underjordiske kommandosentraler, mobiliserings- og beredskapsplaner osv. Antakelig har US Marines og Pentagon oversikt over hver eneste norsk offiser ned til fenriks grad. Under dekke av en alliert øvelse, kan okkupasjonen finne sted tilnærmet sømløst med nikkende norske offiserer og politikere som medløpere. Hvor mye mer forsvarsløst er det mulig for et land å bli?

NATO-medlemskap er en garanti for at Norge blir dratt inn i nye kriger

Krigene i Afghanistan og Libya sitter ennå friskt i minnet. Underkastelse for den ene eller den andre imperialistiske blokken er en garanti for stadig å bli dratt inn i nye kriger. Det er potensielt nok at bare ett av 29 andre NATO-land havner i militær eller hybrid konflikt med Russland, eller en hvilken som helst annen stat. Akkurat nå bidrar den norske regjeringen med koordinerte våpenleveranser til Ukraina i uoffisiell NATO-regi. Dette er en indirekte krigserklæring mot Russland, med de farene for gjengjeldelse det innebærer. 

Enda et paradoks er at de enorme materielle og menneskelige ressursene som Norge pøser inn for å styrke NATOs offensive styrkeoppbygging i og utenfor Europa, svekker eller umuliggjør et reelt norsk territorialforsvar. 

Rødt «glemmer» at Norge er et imperialistisk land

Det ser ut til at Rødts ledelse beleilig har «glemt» at Norge er et imperialistisk land. Imperialistiske land har et militærapparat for å forsvare sine imperialistiske interesser, utad og mot egen befolkning. Det ligger i sakens natur at et sånt «forsvar» bare er defensivt så lenge det ikke har oppnådd tilstrekkelig kapasitet til å true andre stater direkte. Den kapasiteten vil Rødt utvikle i den grad at den kan utfylle vakuumet etter NATOs og USAs enorme «forsterkningspotensial». Først da er «vi» sterke nok til å si farvel til A-pakten. Hvordan det vil gå med velferden om «vi» må betale for å kle norsk imperialisme i ugjennomtrengelig panser er et spørsmål som Rødt-ledelsen heller ikke har dvelt ved i denne sammenhengen.

Hvis partiet ønsker et sterkt nasjonalt forsvar av et sosialistisk Norge mot en imperialistisk omverden, er det en ganske annen sak. Men da er det oppsiktsvekkende at man først vil bidra til at klassefienden styrker sitt makt- og voldsapparat maksimalt. Ytterst få bookmakere vil mene at det styrker oddsene for revolusjonens og sosialismens seier.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre