19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

MG-skytter. Illustrasjonsfoto: Specna Arms, Unsplash.Maskingeværskytter. Illustrasjonsfoto fra Specna Arms på Unsplash.

Rødt må ikke gå i NATO-fella slik SV allerede har gjort, skriver Dagbjørn Skipnes, talsperson for Kommunistisk plattform (KPML).

«Ukraina benytter avansert luftvern i sin forsvarskamp. Også et norsk luftvernsystem utvikla på Kongsberg er brukt til å skyte ned russiske kryssermissiler. Vi mener det er rett å levere slike defensive våpen, inkludert antitank-våpen, i en desperat forsvarskamp.»

Dette skriver Lars Borgersrud, Terje Kolbotn, Boye Ullmann i KK 6. januar 2023, med krav om at Rødt endrer linje.

Begrunnelsen deres er forsvaret av det riktige prinsippet om nasjonal sjølråderett, kombinert med en grov og unyansert sammenlikning av den ukrainske krigføringa med de nasjonale frigjøringskampene til vietnameserne, afghanerne og palestinerne. 

Sammenlikninga halter grovt. Enhver krig og konflikt må analyseres for seg. Ukraina er for det første et imperialistisk land, ikke et kolonisert land i den tredje verden. Ukraina har 70 bilaterale investeringsavtaler, med egne utenlandsinvesteringer på 3,5 milliarder dollar, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet.

Den udialektiske logikken til Borgersrud, Ullmann og Kollbotn tilsier – hvis vi et øyeblikk ser bort fra Norges NATO-forpliktelser – at et amerikansk overfall på Russland bør utløse massiv norsk våpenhjelp til Russland. Mener de det seriøst?

Suverenitetsprinsippet gjelder sjølsagt alle land, også imperialistiske. Ingen er mer suverene enn de største imperialistiske maktene. De gjør som de vil. Mindre imperialistiske land har imidlertid en tendens til å ofre egen suverenitet for å underlegge seg større og sterkere imperialistmakter. Borgerskapet i slike land selger gjerne sin nasjonale uavhengighet for dollar eller euro. Slik Norge lar USA få suveren råderett over norske baseområder, uten det fjerneste hensyn til at Grunnlovens første paragraf eksplisitt forbyr dette. 

Erfaringene fra Ukraina, spesielt siden Maidanopprøret i 2014, viser at borgerskapet i Ukraina utelukkende er interessert i uavhengighet fra Russland for å gjøre seg desto mer avhengig av EU, USA og NATO. Derfor er det på sin plass å spørre om Ukraina kjemper for suverenitet og uavhengighet, eller om kampen handler om å underkaste seg en ny imperialistisk mentor. Det er langt ifra sikkert at de ukrainske soldatene i skyttergravene eller folket i bomberommene tror det er dette de kjemper for. Innerst inne ønsker de fleste av dem trolig å bli kvitt all fremmed dominans og ressursran, enten dette kommer fra Russland i øst eller EU i vest.

Russlands imperialistiske aggresjon skal og må fordømmes. Det russiske folket og den russiske arbeiderklassen har et særskilt ansvar for å kreve slutt på krigshandlingene. Til det trenger de internasjonal støtte, ikke rop om flere våpen til ukrainske militæroffensiver, noe Moskva vil bruke til å piske opp sjåvinistiske rop om «forsvarskrig».

Krigens tapere er allerede arbeiderklassen i Russland, Ukraina og det øvrige Europa. Arbeidsfolk over hele kontinentet betaler, enten med liv og lemmer ved fronten, eller gjennom dyrtid og stadig mer drakoniske angrep på streikerett og ytringsfrihet i de fleste europeiske land. 

Den eneste mulige utgangen på denne krigen, hvis vi ikke skal ende opp med bruk av atomvåpen og en ny utslettende verdenskrig, er en eller form for fredsløsning som bygger på prinsippene i Minsk-avtalen – som vestlige ledere etter eget utsagn undertegna bare for å få tid til å ruste opp Ukraina og binde landet med stållenker til NATO og Den europeiske union.

Arbeiderklassen i de krigførende landa, og i Norge, har interesse av at krigen bringes til opphør, ikke at den forlenges

Arbeiderklassen i de krigførende landa, og i Norge, har interesse av at krigen bringes til opphør, ikke at den forlenges. Våpenindustrien og kapitalens regjeringer har derimot interesse av at den forlenges så mye som mulig. «Våpen skaper fred», som Jens Stoltenberg sier. Jo flere våpen, jo mer fred. Og jo flere våpen, jo større profitt for Kongsberggruppen og Nammo. Massedrap på slagmarka gir utbyttefest, og krigen «forklarer» en misfornøyd befolkning hvorfor den må lide under inflasjon, reallønnsnedgang, overvåking og innsnevring av ytringfriheten. Det er vinn-vinn for borgerskapet.

SV har allerede gått i NATO-fella gjennom å støtte våpenleveranser, leveranser som nettopp foregår i NATO-regi og med NATO-logistikk. Det er instruktører og etterretningstjenester fra NATO-land som definerer bruken og sikrer målstyring av disse «defensive» våpensystemene.

Rødt må ikke la seg vippe av pinnen av en intern våpenlobby på villspor.

dagbjorn skipnesDagbjørn Skipnes er talsperson for Kommunistisk platfform – marxist-leninistene.

Innlegget er også sendt Klassekmpen.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre