25 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Norge er en av pådriverne for et femtitalls land som i hemmelighet framforhandler en ekstremt liberalistisk avtale på sida av eksisterende handelsregulerende mekanismer som WTO og GATT.

frihandel

Målet er å privatisere alt som overhodet kan privatiseres, og å la de multinasjonale monopolene få siste ord.

Avtalen kalt TISA (Trade in Services Agreement) vil privatisere nesten alt som fortsatt tilhører den offentlige og ikke profittgivende sfære i samfunnet og samtidig forby regulering og restriksjoner på finanskapitalen. Kombinert med frihandelsavtaler, militær makt, matmonopol gjennom GMO, eierskap til vannressurser, land, energi, overvåking og tankekontroll gjennom media osv., er målet å skape en verden der kapitalens diktatur er enerådende.

For å sette fart på en prosess for en ubegrenset og uregulerte kapitalistiske verdensøkonomi, blir TISA-forhandlingene kjørt utenom dagens systemer som imperialismen har opprettet for å styre verdenshandelen som WTO og GATT. De vil prøve å omgå motstanden som har kommet til uttrykk i tidligere forhandlinger i Doha-runden, spesielt fra fattige land, og knytte an til de parallelle frihandelsavtalene TPP (Trans-Pacific Partnership) og TTIP (Trans Atlantic Trade and Investment Partnership).

Forhandlingene har i praksis vært hemmelige, ingenting er offentliggjort om hvordan forhandlingene er lagt opp og svært lite har kommet ut om innhold før Wikileaks nylig lekket et forhandlingspapir som handlet om finanssektoren. Og ifølge Wikileaks ønsker man ikke bare å holde planene hemmelige under forhandlingene, men også at avtalens ordlyd skal være unndratt offentlighet de første fem åra etter ikrafttredelsen!

«Ikke bare forhandlingene, men også avtalens endelige ordlyd, ønsker man å hemmeligholde.»

Tanken er at når denne sterke gruppa av land har blitt enige, vil de kunne oppdatere GATT og WTO-regelverket og slik overtrumfe verdens land gjennom den nye avtalen.

Hva de forhandler om

Avtalen vil blant annet fjerne restriksjoner for å flytte personlige og økonomiske data på tvers av landegrensene og begrense såkalte «urettferdige» fortrinn for offentlige virksomheter.

Avtalen vil sette en stopper for offentlige pensjonsfond, som betegnes som monopoler.

Alle typer offentlige tjenester som barnepass, postvesen, helsetjenester, renovasjon, kraftverk, skoler, fjernsyn og radio, vann, strøm, transport, utdanning, kultur, museer etc. kan kreves privatisert. Og skulle privatisering bli en fiasko, skal det være ulovlig å legge området tilbake under den offentlige igjen. Målet er at 90 prosent av alle servicefunksjoner i samfunnet skal privatiseres.

Også standarden når det gjelder ytelser skal reguleres og avtalen vil styre regjeringenes muligheter til å regulere viktige områder, herunder finanssektoren, energi, telekommunikasjon og utlevering av data osv.

Restriksjoner og reguleringer på finansmarkedet skal aldri være strengere enn de som nå er i kraft.

Avtalen vil beskytte utenlandske investorer ved å gi dem rett til å ignorere nasjonale lover, for eksempel. miljø, helse, finansiell stabilitet og samfunnsinteresser. På samme måte som i frihandelsavtalen som blir fremforhandlet mellom EU og USA inngår at selskaper vil få rett til å saksøke regjeringer hvis nasjonale regler går på tvers av selskapenes interesser.

Avtalen kan omfatte en «stillstandsklausul» som betyr at det i det enkelte land ikke lenger vil være lovlig å innføre nye regler som setter grenser for selskapenes investeringsmuligheter.

BRIKS-landene Brasil, India, Russland, Sør-Afrika og Kina er ikke med i forhandlingene, og heller ikke verdens fattige land. (Kina har bedt om å få delta, og har fått støtte fra EU, men er ennå ikke formelt opptatt.)

Deltakerlanda, som kaller seg «The Really Good Friends of Services», er: Australia, Canada, Chile, Taiwan, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Island, Israel, Japan, Liechtenstein, Mexico, New Zealand, Norge, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Sør-Korea, Sveits, Tyrkia, USA, EU (Belgia, Bulgaria, Kypros, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Storbritannia og Østerrike).

Både denne avtalen og frihandelsavtalene mellom EU og USA vil – hvis de blir gjeldende – bety både styrket makt over landas egen befolkning og styrking av den vestlig imperialismens kamp for verdensherredømme. Avtalene vil være sterke undertrykkingsvåpen mot rettigheter på alle områder av livet og tegner framtidsbildet av en diktaturstat.

Oversatt fra Netavisen, 27. juni 2014

Kilder:

Another Secret Trade Agreement - TISA
Global Research, 25. juni 2014.

Secret Trade in Services Agreement (TISA) - Financial Services Annex
Wikileaks 19 juni 2014.

Se også:

Avslørt: Norge presser fram hemmelig frihandelsavtale
Attac Norge, 19. juni 2014. 

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre