19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

I Tyskland marsjerer hundretusener mot TTIP og CETA.Bråket rundt TTIP kan være en avledningsmanøver for å ta oppmerksomheten bort fra CETA-avtalen.

Det meldes at forhandlingene om TTIP, en handels- og investeringsavtale mellom EU og USA, har brutt sammen. Franske og tyske politikere har kommet med utspill som kan tyde på dette. Men dette kan like gjerne være rent taktikkeri, og at EU nå forsøker å presse USA til å strekke seg lenger i forhandlingene i saker som har vakt harme i den europeiske befolkningen.

Samtidig ligger CETA, en handelsavtale mellom EU og Canada, ferdigforhandlet og klar til å stemmes over i EU-parlamentet i september. Den har elementer både fra TISA- og TTIP-avtalen. For eksempel gir CETA store selskaper anledning til å saksøke regjeringer hvis de vedtar regler som går i selskapenes disfavør, akkurat slik TTIP åpner for. Dessuten inneholder CETA den såkalte skralleklausulen som gjør det ulovlig å reversere en beslutning om privatisering eller konkurranseutsetting. Denne klausulen finnes også i TISA-avtalen.

Bråket rundt TTIP kan være en avledningsmanøver for å ta oppmerksomheten bort fra CETA, en avtale som er like ille.

TISA truer Norge

Mens TTIP kan få virkning for Norge indirekte gjennom EØS-avtalen, forhandler Norge direkte om Trade in Services Agree-ment (TISA). En inntreden i TISA vil få alvorlige konsekvenser for Norge, blant annet innenfor sektorer som utdanning, helse og post.

For eksempel vil norske offentlige utdanningsinstitusjoner som høyskole og universiteter måtte konkurrere med private utenlandske aktører som vil tjene penger på utdanning. Legetjenester som konsultasjoner innen barnemedisin, gynekologi, cellegift og røntgen vil også bli slengt ut i den frie konkurransen. Det gjelder også tjenester knyttet til barsel og ambulanse.

Den norske regjeringen har bedt om at postvesenet blir unntatt TISA-avtalen. Men det er ikke med det sikkert at dette unntaket blir stående.

Takket være særegne klausuler i TISA-avtalen blir det vanskelig – for ikke å si umulig – å reversere en privatiserings- eller konkurranseutsettingsprosess.

Det er tankevekkende nok i seg selv at TISA-forhandlingene foregår i dypeste hemmelighet; det man vet om dem har stort sett kommet via Wikileaks.

Motstanden øker. En rekke norske kommuner har allerede erklært seg TISA-frie.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre