25 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Vi vil ikke betale for krigene deres. «Vi betaler ikke for krigene deres», er budskapet på parola. Foto: AZ

Løpeseddel fra Arbeit Zukunft utdelt under den såkalte sikkerhetskonferansen i München.

«Sikkerhetskonferansen» (Siko) i München foregår på det fornemme hotellet Bayerischer Hof. Hva har krigen i Ukraina og folkemordet på palestinerne på Gazastripa med NATO å gjøre? Praktisk talt alt.

I de siste to år har NATO og dets medlemsland ført en stedfortrederkrig mot sin imperialistiske rival Russland i Ukraina. Øst-Ukraina blir bombet, og hundretusenvis av soldater og titusenvis av sivile dør. Byer og landsbyer blir ødelagt. En atomkatastrofe truer med å inntreffe på atomkraftverket Zaporozhya. NATO-landene leverer våpnene til denne krigen – med Tyskland i spissen. Neste år vil våpenstøtten øke til 8 milliarder euro. Tyskland overtar også treningen av tusenvis av ukrainske soldater. Det blir ikke direkte erklært krig mot Russland, men den føres i praksis.

Israels folkemord på den palestinske befolkningen i Gaza, som er erkjent av FN, blir også utført med våpen fra NATO-land. Hamas sitt angrep blir brukt til å jevne Gaza med jorden. Hovedleverandøren av våpen er USA, men Tyskland er også sterkt involvert, f.eks. ved å levere ubåter – for ikke å nevne den «moralske» støtte til Israels sionistiske regjering. Israels sikkerhet er et «statsanliggende», uansett hvilke forbrytelser landets regjering og militære begår.

NATO er en militærallianse og står som sådan også for den militære opprustning av sine medlemsland, stater med de såkalte «vestlige verdier»; Europa og Nord-Amerika, samt Tyrkia. Et av NATOs mål er at medlemslandene skal bruke 2% av sitt bruttonasjonalprodukt på opprustning innen 2024. For Tyskland ville det svare til 85 milliarder euro. Tysklands budsjett for 2024 omfatter 52 milliarder euro til «forsvar», 11 milliarder euro i militær bistand til Ukraina og planlagte utgifter på 20 milliarder euro fra det «særskilte Bundeswehr-fondet». Det vil si 83 milliarder til militære formål – nesten hver femte euro av det samlede budsjettet.

Da blir det ikke mange penger igjen til sosiale formål. Et eksempel: I Tyskland vokser hvert femte barn opp i fattigdom. Men kun 2 milliarder euro er øremerket i det føderale budsjett til grunnleggende beskyttelse av barn – en tjuefemtedel av forsvarsbudsjettet!

For arrangørene av Siko er militærutgiftene ikke store nok. De taler om «fortsatt utilstrekkelige nye forsvarsutgifter».

Men krigen i Ukraina og folkemordet i Gaza er ikke isolerte hendelser. De markerer den seneste opptrapping i en hel rekke kriger som NATO-lande for det meste har vært involvert i, og som faktisk er blitt ført av NATO eller NATO-stater: I Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya, Syria.

Imperialistiske kriger er uttrykk for skjerpede motsetninger mellom imperialistmaktene. Det er NATO-statene med Tyskland på den ene siden og Russland med Kina på den andre. Jo mer imperialistene kommer under press, økonomisk, politisk og gjennom folkenes og de undertrykte klassers kamp, jo mer aggressivt reagerer de. Det er derfor kampen må rettes mod imperialismen, især mot vår egen.

  • Stopp alle våpenleveranser og all våpeneksport!
  • Ut av NATO’s atomparaply!
  • Tyskland ut av NATO!

peseddel fra Arbeit-Zukunft – organisasjonen for gjenreising av det kommunistiske partiet i Tyskland.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre