Fram mot 100-årsjubileet for den sosialistiske Oktoberrevolusjonen

Når det nå har gått et århundre siden bolsjevikene «stormet himmelen», skal vi på nytt fremheve at det eneste sikre alternativet til imperialistisk og kapitalistisk barbari er revolusjonen og sosialismen!

Kommunister, revolusjonære, proletarer og klassebevisste arbeidere i hele verden feirer med glede jubileet for den store sosialistiske Oktoberrevolusjonen. I 2017 vil vi gjøre dette med større mot og besluttsomhet for 100-årsjubileet for disse historiske «ti dager som rystet verden».

Oktoberrevolusjonen 1917.Den bolsjevikiske revolusjonen var en heroisk handling som varslet daggry for revolusjonen. Kanonene på krysseren «Aurora» varslet begynnelsen på en ny æra: æraen hvor kapitalismen skulle overvinnes og et nytt samfunn skulle bygges, uten utbyttere og utbyttede.

Solidaritet med folket i Brasil og kampen det fører mot kuppregimet

Kuppregimet til Temer vil fryse budsjettpostene til helse, utdanning og trygdeordninger i 20 år fram i tid.

Vi strekker fram hendene våre til arbeiderne og ungdommen i Brasil som kjemper for å forsvare sine rettigheter og sin ytrings- og organisasjonsfrihet.

Solidaritet med lærerforbundet i Ecuador (UNE)

Vi overbringer våre solidariske hilsen til Lærernes landsforbund i Ecuador (UNE), den største faglige sammenslutninga til de ecuadorianske lærerne. UNE har gjennom sin 72 år lange historie spilt en svært viktig rolle for erobring av rettigheter og friheter for folket og har stått fast mot de mest avskyelige diktaturene Ecuador har sett.

En ufortjent fredspris – Resolusjon om Colombia

– De som forsvarer den norske Nobelkomiteens fredspristildeling overser at herr Santos som forsvarsminister var ansvarlig for mordskandaler, undertrykkingstiltak og brudd på menneskerettighetene.

Partiene og organisasjonene som deltar i det XXII internasjonale plenumsmøtet har foretatt en detaljert gjennomgang av den colombianske virkeligheten, spesielt når det gjelder de aktuelle fredsanstrengelsene i landet.

Stopp krigshisserne!

Uttalelse fra det 22. plenumsmøtet til Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO/CIPOML)

Lyden av krigstrommene blir stadig høyere.

NATO og USAs allierte på den ene siden, og Russland og Kina på den andre, følger en entydig kurs mot krig. Krigstruslene blir uttrykt direkte og utilslørt. Det som tidligere var «buffersoner», har blitt militarisert. Imperialistmaktenes hærer og flåtestyrker står oppmarsjert mot hverandre i mange regioner: i Syria, rundt den arabiske halvøya; i Sør-Kinahavet; i Baltikum og i Ukraina. Og sist, men ikke minst, i Nordområdene.

Solidaritet med Tyrkias folk i kampen for å forsvare de demokratiske frihetene

folkeavstemning tyrkia

Tyrkia går til folkeavstemning søndag for å si ja (evet) eller nei (hayir) til grunnlovsendringer som gir president Erdoğan utvida diktatoriske fullmakter. Nei-sida slipper nesten ikke til i de store mediekanalene. Uttalelsen nedenfor er fra november 2016.