Jubileumsinnsamling

Takk for ditt håndslag!
Kontonummer 9235 32 26489

oktoberinnsamling2017

 

 

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML