25 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

20231007 stoppkrig forhandlingerFra fredsmarkeringa i Oslo 7. oktober. Foto: R

Norge er medansvarlig for å forlenge blodbadet i Ukraina. Stopp krigen!

UTTALELSE  Krigspolitikken er resultat av imperialistenes kamp om innflytelsessfærer, ressurser og markeder. En tredje verdenskrig er under oppseiling, om ikke arbeiderne og folkene over hele verden greier å forhindre katastrofen.

Vi fordømmer den russiske aggresjonskrigen og krever russisk tilbaketrekking. Samtidig fordømmer vi USA, EU og NATOs kyniske ofring av hundretusenvis av ukrainske liv for å ekspandere østover og fylle lommene på krigsprofitørene.

Også den norske regjeringa og et samla Storting investerer i blodbadet på ukrainsk jord ved å sende artilleri, beltevogner, ammunisjon og nå også F-16 kampfly. For hver maltraktert ukrainsk soldat, for hver smadra bygning, øker utsiktene til enda større profitter mens krigen pågår – og etter at den tar slutt. Ikke bare for norsk våpenindustri, men også for Telenor, Hydro, Statkraft og andre hel- og halvstatlige monopoler og en portefølje av private bedrifter. NHO sikler allerede etter gjenoppbyggingskontrakter anslått til minst 7400 milliarder kroner.

Denne kyniske politikken har ingenting å gjøre med omsorg for det ukrainske folket eller forsvar av Norge. Det norske Forsvaret mangler utstyr og ressurser, sier politikerne, for deretter å donere enorme mengder krigsmateriell til Ukraina. Det henger ikke på greip.

Norge er blant de ivrigste krigshisserne og en av NATOs mest lojale medlemsstater. Norge er på sjuendeplass i verden i militærutgifter målt pr. innbygger. Ukrainerne ofres i den imperialistiske rivaliseringa mellom vestmaktene og Russland for å sikre profitter og markeder for transnasjonale og nasjonale monopolselskaper.

Masseslakten må opphøre!

Milliardbevilgninger og subsidier fra den norske staten garanterer fortjenesten, på skattebetalernes regning. Pengestrømmen til krigsindustrien forsterker inflasjonen og påfører folket dyrtid og stadige rentehevinger. Det er arbeidsfolk i Ukraina, Russland, Norge, Europa og USA som betaler prisen for denne krigspolitikken.

Vår solidaritet er med Ukrainas folk og med arbeiderne på begge sider av fronten som er tunget til å trekke i uniform. Masseslakten må opphøre! Arbeidsfolk i Europa må kreve øyeblikkelig våpenhvile og fredsforhandlinger, der folket i et demilitarisert Ukraina må få avgjøre sin egen framtid uten imperialistisk innblanding.

Våpenhvile og forhandlinger nå! Nei til våpenleveranser!

Kommunistisk plattform – marxist-leninistene, oktober 2023

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre