EUs vikarbyrådirektiv er todelt. En del krever at diskriminerende bestemmelser som hindrer vikarbyråer og leiefirma skal fjernes, både i lov- og avtaleverk. Alt for mange useriøse firma bidrar allerede til sosial dumping og undergraving av tariffavtaler. Mye av denne virksomheten er ulovlig. Vi glemmer ikke Adeccoskandalen. Det er uakseptabelt at Brüssel via EØS-avtalen kan gjøre det ulovlige lovlig. Derfor må myndighetene bruke vetoretten.

Del to av direktivet krever tiltak for at vikarer og innleid arbeidskraft likebehandles med de faste ansatte. Dette er vi for og det både kan og må innføres uten direktivet. Men helt like lønns- og arbeidsvilkår blir det aldri for vikarer, innleide og midlertidig ansatte. Det oppnås kun ved at man er fast ansatt i det firma man jobber hos.