Førsteutgaven 1. mai 1987Revolusjon oppsto i 1987 som et redaksjonskollektiv omkring bladet med samme navn. De fleste medlemmene hadde bakgrunn fra ulike retninger fra 60- og 70-tallets ML-bevegelse.

 

Første utgave av tidsskriftet Revolusjon (t.h.)
utkom til 1. mai 1987
.

 

Bakgrunnen for tidsskriftet og seinere organisasjonen, var ønsket om å forene de kommunistiske kreftene i et arbeiderparti trygt forankra i marxismen-leninismen.

Redaksjonskollektivet ble omgruppert og organisert etter kommunistiske normer og organisasjonsprinsipper. Det 1. ordinære årsmøtet fant sted våren 1998. Det 2. årsmøtet fant sted i juni 1999. I november 2000 gjennomførte Revolusjon sitt 3. årsmøte (landsråd). Det 4. landsrådet fant sted i desember 2002, der gjeldende politiske plattform ble vedtatt. 

I mars 2007 tilsluttet ML-gruppa seg Kommunistisk plattform. Tidsskriftet Revolusjon har siden 2007 hatt KPml som utgiver.