tirsdag 18 mai 2021

Kommunistene innser at revolusjonen er en nødvendighet hvis vi skal få et annet samfunn, og at en revolusjonær situasjon vil oppstå før eller siden på grunn av de iboende motsetningene i kapitalismen som system.
 
Vi ønsker ikke revolusjon, vi sier at den er nødvendig. Vi innser at kapitalistklassen aldri kommer til å gi fra seg makta frivillig – det har aldri skjedd noe sted i verden.

Ingen kan bestemme tidspunktet for en revolusjon. Revolusjonen skjer når arbeiderklassens flertall og andre lag av folket ikke finner seg i de eksisterende forholdene lenger, og gjør opprør. I dag virker dette kanskje utenkelig, men kapitalismens kriser og kriger kan hurtig skape en ny situasjon og en ny bevissthet. Kommunistene jobber for å forberede arbeiderklassen på den revolusjonære situasjonen, for å frambringe ledere blant arbeiderne som kan gi en revolusjonær bevegelse retning og klare mål.

Rett etter krigen var det tilløp til en revolusjonær situasjon i Norge, men kommunistene evnet ikke den gangen å utnytte mulighetene. I stedet gjorde de den feilen å anbefale reformpolitikk og satset på den parlamentariske veien. Kort tid etterpå sørga borgerskapet for å presse dem ut av Stortinget og iverksette en massiv hetskampanje og overvåking i masseomfang, i tett samarbeid med sosialdemokratiet (Arbeiderpartiet).