tirsdag 18 mai 2021

Fordi den herskende klassen aldri vil tillate at det skjer. Derfor har heller ikke sosialismen latt seg innføre på denne måten noe sted i verden, i de land det har vært forsøkt.
Salvador Allende
President Salvador Allende

Et klassisk eksempel er valget av den progressive president Salvador Allende i Chile. Med hjelp fra USA og innenlandske fascister ble Allende styrtet i et blodig kupp i 1973. Dette var det definitive nederlaget for de som hadde prediket den såkalte fredelige vei til sosialismen. Her er det viktig å merke seg at Chile ikke var ikke noen typisk banarepublikk, men et land med sterke borgerlig-demokratiske tradisjoner, omtrent på linje med Norge.

Ingen herskende klasse i noe kapitalistisk land har noensinne gitt fra seg makta frivillig. Den har ofte gitt blaffen i sine egne lover for å reversere den politiske utviklinga. Men som regel har den også hatt unntakslover i bakhånd. Og mens de ennå har makta, kan kapitalistklassen vedta de lovene de anser nødvendige for å sikre makta si.

Så lenge Norge er medlem av NATO er det fullstendig meningsløst å snakke om noen mulighet for innføring av sosialisme gjennom parlamentariske valg. De norske kommunistene var relativt sterke etter krigen, men de ble skvisa fra komiteer i Stortinget sjøl om de hadde representanter med krav på plass der. Norsk lovgivning er full av unntaksbestemmelser, blant annet de såkalte Beredskapslovene av 1950, som gjør det mulig for den herskende klassen å iverksette diktatur og internering av kommunister og andre opposisjonelle i tilfelle «krise eller krig truer». De vil garantert bli brukt den dagen kommunistene blir ansett som en farlig trussel for makthaverne.