fredag, 06 12 2019

KPml – Kommunistisk plattform (marxist-leninistene) blei danna våren 2007 som en respons på at AKP formelt ble nedlagt som sjølstendig parti. Kommunister med bakgrunn fra AKP, Norges kommunistiske studentforbund (NKS) og ML-gruppa Revolusjon var initiativtakere til den formaliserte enhetsprosessen.

Målet har fra starten vært å forene de norske marxist-leninistiske kreftene, med et nytt kommunistisk parti som endelig siktemål. KPml tar utgangspunkt i at det er nødvendig å overvinne sekterismen og underordna ideologiske motsetninger for å samle de kommunistiske kreftene på et marxist-leninistisk og anti-revisjonistisk grunnlag.

KPml mener at enheten bygges gjennom praktisk enhetsarbeid og deltakelse i klassekampen kombinert med studier av marxismen-leninismen og sosialismens erfaringer.