Tittel Opprettet Skribent Treff
Om «ville» og ulovlige streiker 01.07.1929 Av Røde Faglige Internasjonale Treff: 4713
Helgen eller kommunist? 24.02.2008 Av Dom Helder Camara Treff: 3915
Lenin om bedrag og selvbedrag 20.03.2010 Av V. I. Lenin Treff: 7571
Om sosialdemokratismen 07.11.1927 Av J. V. Stalin Treff: 4063
Hvert folks hovedfiende er å finne i deres eget land! 01.05.1915 Av Karl Liebknecht Treff: 4851
Teser om Feuerbach - filosofene 04.08.2009 Av Karl Marx Treff: 7393
Fascismens karakter 07.08.2009 Av Georgi Dimitrov Treff: 9188
Om fagforeningenes oppgaver 01.01.2009 Av Karl Marx Treff: 7967
Lenin om sosialismen 30.06.2009 Av V. I. Lenin Treff: 8082
Marx om proletariatets diktatur 14.04.2009 Av Karl Marx Treff: 5286

Personvern