torsdag, 23 01 2020

Enver Hoxha (1981)

[Det marxist-leninistiske partiet] er ikke et parti av ord, men et parti for revolusjonær handling. Hvis medlemmene av partiet ikke deltar i konkrete aksjoner og kamper blir det ikke et ekte marxist-leninistisk parti, men bare marxist-leninistisk i navnet. I gitte øyeblikk vil et sånt parti sikkert bli splitta i ulike fraksjoner, mange linjer vil eksistere side om side, og det vil bli forvandlet til et liberalt, opportunistisk og revisjonistisk parti. Et sånt parti er ikke egna for arbeiderklassen, som heller ikke har bruk for det.


Enver Hoxha: Eurokommunisme er antikommunisme, s. 258 eng. utg Tirana 1980

«Manglende aktivitet, apati og fruktesløse diskusjoner er dødbringende for et marxist-leninistisk parti. Hvis ikke et marxist-leninistisk parti stadig er i aktivitet, i bevegelse med agitasjon og propaganda, hvis det ikke tar del i de forskjellige manifestasjonene til arbeiderklassen og andre arbeidende masser, uavhengig av om de står under innflytelse fra reformistiske partier, vil det bli uråd å endre retninga som de reformistiske partiene gir massebevegelsen.»


Eurokommunisme er antikommunisme, s. 268 eng. utg Tirana 1980