lørdag 30 mai 2020

«Som offiser har jeg tre argumenter for å tjenestegjøre med våpen i hånd i Afghanistan. Jeg tjener landet mitt, det er min profesjon, og jeg tror at afghanerne kan få det litt bedre». Dette sier signaturen Øystein, tjenestegjørende offiser i Afghanistan, i et debattinnlegg i Aftenposten den 6. februar.

Har det slått Øystein at en tjenestegjørende sovjetisk offiser ’Boris’ i det okkuperte Aghanistan anno 1983 – altså for 25 år siden – med like fast overbevisning kunne ha sagt nøyaktig det samme, uten å møte snev av forståelse verken i den norske eller internasjonale opinionen?

Jan R. Steinholt

Innlegg sendt Aftenposten debatt søndag 10. februar 2008. Refusert.