mandag, 18 11 2019

«Som offiser har jeg tre argumenter for å tjenestegjøre med våpen i hånd i Afghanistan. Jeg tjener landet mitt, det er min profesjon, og jeg tror at afghanerne kan få det litt bedre». Dette sier signaturen Øystein, tjenestegjørende offiser i Afghanistan, i et debattinnlegg i Aftenposten den 6. februar.

Har det slått Øystein at en tjenestegjørende sovjetisk offiser ’Boris’ i det okkuperte Aghanistan anno 1983 – altså for 25 år siden – med like fast overbevisning kunne ha sagt nøyaktig det samme, uten å møte snev av forståelse verken i den norske eller internasjonale opinionen?

Jan R. Steinholt

Innlegg sendt Aftenposten debatt søndag 10. februar 2008. Refusert.

Legg til kommentar

Vi oppfordrer til debatt og kritikk, men hold deg til saka og unngå personangrep.


Sikkerhetskode
Vis ny kode