torsdag, 22 08 2019

Det økonomiske senteret Shanghai med nakketak på USAs økonomiDe kinesiske valutareservene har passert den svimlende sum av tusen milliarder (en billion) dollar, eller rundt 6,5 billioner norske kroner. Reservene fortsetter å vokse med omlag 20 mrd dollar hver eneste måned.

Den voldsomme kinesiske akkumulasjonen av valuta skyldes landets enorme eksportinntekter i kombinasjon med en kunstig lav vekslingskurs på kinesiske yuan, som brukes som et middel for å utvide eksporten ytterligere.

Kina finansierer amerikansk økonomisk opptur

De nordamerikanske forbrukerne står for en formidabel andel av omsetningen av kinesiske varer. Rundt 70 prosent av reservene består av amerikanske dollar, noe som i praksis betyr at Kina er «hovedsponsoren» som finansierer USAs enorme utenlandsgjeld. Kina kan bruke reservene til oljekjøp (olje prises som kjent i dollar), investere dem i USA, eller – det som skremmer USA mest av alt – den kinesiske sentralbanken kan selge unna dollar i stort omfang og f.eks. veksle dem om til euro.

Et mektig våpen i bakhånd

De formidable valutareservene gir dermed Kina et mektig våpen og en permanent joker i ermet som når som helst kan stagge det amerikanske økonomiske oppsvinget. En svekket dollar vil føre til kraftig depresisering av børsverdien på amerikanske selskaper, og vil tvinge Federal reserve til å skru opp rentenivået og dermed bremse den innenlandske etterspørselen og kanskje utløse krakket i det amerikanske bolig- og eiendomsmarkedet som lenge har vært spådd.

Inntil videre holder Kina igjen, fordi et fall i amerikansk etterspørsel etter kinesisk-produserte varer vil ramme Kina sjøl. Men trusselen er latent, og et særs nyttig våpen for Kina å ha i bakhånd overfor USA.

Les også: Kina som global oppkjøper skremmer USA