torsdag 2 april 2020
Faglig kommentar Arbeidsplass og fagforening

LO i Oslo krever veto mot Tjenestedirektivet

Representantskapet i LO i Oslo vedtok den 30. oktober enstemmig en uttalelse som krever at regjeringen nedlegger veto mot EUs tjenestedirektiv.

Dermed fastholder representantskapet sin motstand, sjøl om direktivet er blitt «moderert» i forhold til det opprinnelige forslaget som ga opphav til enorme protester over hele Europa sist vinter (bildet).

Les mer: LO i Oslo krever veto mot Tjenestedirektivet

Dobbeltspill og tillitskrise (eller: Bør regjeringa sjukemeldes?)

I sin iver etter å være ei ansvarlig og framsynt imperialistisk regjering, virker de rødgrønne nærmest besatt på å begå politisk harakiri i forhold til de som drev aktiv valgkamp for dem i fjor høst – ikke minst LO.

LO og NHO raser i kor mot Stoltenberg-regjeringa som uten forvarsel har brutt avtalen om inkuderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen. LO truer med politisk generalstreik.

Les mer: Dobbeltspill og tillitskrise (eller: Bør regjeringa sjukemeldes?)

Voldgifts-Hanssen slår til igjen

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) kan mer enn å kaste ut asylsøkere.

Tomme minibanker – en trussel mot liv og helse? Foto: Revolusjon Han varsler at regjeringa griper inn med tvungen lønnsnemnd i finanskonflikten mandag. Det skjer på tross av forsikringer to dager tidligere fra ministeren om at det var opp til partene sjøl å ordne opp, og at regjeringa ville ligge unna.

Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) har åpenlyst spekulert i at en varsla lockout ville ende med tvungen lønnsnemnd. Og det var nettopp det som skjedde, sjøl om tomme minibanker knapt kan sies å være en alvorlig trussel mot liv og helse.

Les mer: Voldgifts-Hanssen slår til igjen

Bussjåfører krever ei lønn å leve av

Etter fem timers mekling på overtid blei det enighet om ny bussoverenskomst natt til fredag. Det ble også oppnådd enighet om ny avtale for godstransport og miljøbedriftene. For alle områdene er det gitt et lønnstillegg på kr. 5,50 per time til alle.
Bussjåfører: Stort ansvar, lav lønn. Bussjåførene får mer. – Resultatet gir løfter om en betydelig lønnsøking i årene framover, sier forbundsleder Per Østvold til transportarbeider.no

Delt forhandlingsutvalg i buss

Forhandlingsutvalgene for miljøavtalen og godsavtalen anbefalte enstemmig meklingsforslaget, mens det i bussens forhandlingsutvalg var fem stemmer for anbefaling, mens to stemte nei til å anbefale forslaget.

Les mer: Bussjåfører krever ei lønn å leve av