mandag, 16 12 2019

Pressemelding fra Nei til EU
 
Kathrine Kleveland. Foto: Nei til EUKathrine Kleveland.
Foto: Nei til EU
Når Høyesterett gir EØS-avtalen forrang fremfor en ILO-konvensjon og norske lover og tariffavtaler, viser det at forutsetningene LO har satt for EØS-avtalen er brutt.
– Hvordan kan regjeringen og stortingsflertallet sitte rolig og se på at EU-lovgivning og EØS-avtalen pålegger Høyesterett og norske domstoler rettsavgjørelser som systematisk tar arbeidsgivernes og NHOs parti, og svekker rettighetene til fagforeninger og arbeidsfolk i norsk arbeidsliv? spør Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. 
 
– Dommen konstaterer nok en gang at EØS og Brussel overstyrer norsk arbeidsliv. I verftssaken valgte Høyesterett at allmenngjøring var et norsk anliggende og de fulgte derfor ikke Efta- domstolen og ESAs anbefalinger. Denne skadelige dommen som overstyrer regler i norsk arbeidsliv og ILO bestemmelser, betyr at LO må sette foten ned i tråd med LO-kongressens vedtak og si Nei til EØS, sier Boye Ullmann, leder i Nei til EUs faglige utvalg.
 
Det er selve navet i det europeiske unionsprosjektet – konkurranseretten og den frie etableringsretten i EU-retten – som gjør at Høyesterett nå tar fra havnearbeiderne både tariffavtalen deres og muligheten til å bruke boikott i arbeidskonflikten overfor rederiet Holship i Drammen. 
 
– Nå må Erna Solberg og regjeringen, Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet, og Gerd Kristiansen og LO-ledelsen revidere sitt syn på EØS-avtalen for at norsk arbeidsliv skal forbli et bra sted å være for vanlige arbeidsfolk, sier Kathrine Kleveland.
 
Kontakt
Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
Boye Ullmann, leder i Nei til EUs faglige utvalg, på 91 36 30 24