19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Protester foran presidentbygninga i Colombo i april 2022. CC BY-SA AntanO, Wikipedia

De som har dratt Sri Lanka inn i en økonomisk og politisk hengemyr kan ikke redde landet. Den folkelige bevegelsen må lykkes i å utvikle sine egne maktorganer som kan danne grunnlaget for deres suverenitet, sier den internasjonale ml-bevegelsen CIPOML i denne uttalelsen.

Den økonomiske og politiske lammelsen til det imperialistiske kapitalistiske systemet merkes over hele verden. Inflasjonen, arbeidsledigheten og levekostnadene stiger i alle land. Også misnøyen vokser, slik massedemonstrasjonene og protestene fra dem som er rammet av  fattigdom og forverra arbeids- og leveforhold, viser. Daglig kommer det nyheter om mønstringer, protester, streiker og opprør fra de arbeidende massene i det ene landet etter det andre.

Mens protestene fra urfolkene og arbeiderne i Ecuador fortsatt pågår, stormet folket på Sri Lanka presidentens og statsministerens palass.

Sri Lanka står overfor en bankerott forårsaket av profittgrådige monopoler, imperialismens kollaboratører og nyliberal politikk

Sri Lanka står overfor en bankerott forårsaket av profittgrådige monopoler, imperialismens kollaboratører og nyliberal politikk og korrupsjon blant den styrende politiske rikmannskasten. Arbeidsledigheten og prisene har gått til værs. De mest grunnleggende livsnødvendighetene kan ikke importeres på grunn av valutamangel. Det er langvarige strømbrudd. Skoler er stengt. Utenlandsgjelda kunne ikke betales.

Folket har vært på gatene siden mars, og til slutt okkuperte de presidentpalasset og krevde president Gotabaya Rajapaksas avgang. Han flyktet fra landet og reiser nå rundt for å lete etter et tilfluktssted. Deretter leverte han sin avskjedssøknad. Hans «heltestatus» ved å undertrykke det tamilske folkets motstand gjennom å puste til nasjonalismen var ikke nok til å redde hans presidentskap. Statsminister Ranil Wickremesinghe, som nå opptrer som presidentens stedfortreder, erklærte unntakstilstand og ba militæret og politiet om å stoppe demonstrasjonene. Folket fortsetter likevel å demonstrere.

Folket på Sri Lanka og lederne av opprøret har et viktig ansvar på dette stadiet. Som ved tidligere lignende opprør, må de insistere på selvbestemmelse og ikke overgi det de har vunnet til forskjellige klikker innen borgerskapet. Den folkelige bevegelsen må lykkes i å utvikle sine egne maktorganer som kan danne grunnlaget for deres suverenitet.

Maktdeling med ulike klikker fra borgerskapet, feller i form av overgangsregjeringer, valgløfter knyttet til reformer og videreføring av den eksisterende orden vil bare slukke opprørsilden og sikre videreføring av den gamle orden under nye navn.

De som har dratt Sri Lanka inn i en økonomisk og politisk hengemyr kan ikke redde landet. Programmene de vil presentere som resepter for «redning» vil bare dømme folket ytterligere til utarming og sult og vil konsolidere borgerskapets politiske dominans.

Verdens arbeidere står sammen med det lankesiske folket. Deres seier og erfaring vil være en felles verdi for oss alle.

Vi hilser og støtter kampen til det lankesiske folket.

Ned med monopolkapitalismen!

Ned med tyranniet til imperialismens håndlangere!

Lenge leve revolusjon og sosialisme!

Den internasjonale konferansen for marxist-leninistiske partier og organisasjoner (CIPOML)

Samordningskomiteen, 16. juli 2022.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre