19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

euro til vask

Minstelønnsdirektivet fra EU er et forkledd angrep på arbeiderne i Europa, deres fagforeninger og den kollektive forhandlingsretten.

EU har vedtatt nye regler som skal fremme en lovbestemt «passende» minstelønn. Det nye minstelønndirektivet utgir seg for å være en sosial reform, men er i virkeligheten en trussel mot  tariffavtaler og den kollektive forhandlingsretten.

Land der lønna fastsettes gjennom kollektive tariffavtaler, kan måtte innføre lovbestemt minstelønn dersom tariffdekninga er mindre enn 80 prosent. 

I et flertall av landa i Europa eksisterer det allerede lovbestemt nasjonal minstelønn. I Spania og andre land har dette på ingen måte sikret arbeidere som ikke er omfatta av tariffavtaler en tilstrekkelig inntekt eller en anstendig levestandard. Minstelønna fungerer mer som et lønnstak enn som et «golv».

Minstelønn fastsatt ved lov og en europeisk arbeidsmyndighet (ELA) som gir pålegg om de «arbeidslivsstandarder» EU måtte bestemme seg for, er et forkledd angrep på arbeiderne i Europa, deres fagforeninger og systemet med kollektive forhandlinger. En sterk og klassebevisst fagbevegelse er avgjørende i kampen mot kutt i lønninger og pensjoner, for forsvar av arbeidsplasser og for avvisning av lengre arbeidsdager og usikkert arbeid.

Reallønna vår minker for hver dag som går. Mens herskerklassen fører sin aggressive krigspolitikk krever den at Europas arbeidere forbereder seg på flere ofre. Dette er «prisen vi må betale» for krigen i Ukraina, som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har formulert det. Russiske arbeidere får høre lignende «patriotiske» løgner fra aggressorene i Moskva. Økte militærutgifter er inflasjonsdrivende og finansieres med kutt i budsjettene for velferd og sosiale ytelser.

Arbeidsfolk i Europa sliter med å overleve på grunn av voldsom inflasjon og skyhøye energi- og matvarepriser

I dag sliter arbeidsfolk i Europa med å overleve på grunn av voldsom inflasjon og skyhøye energi- og matvarepriser. De får valget mellom å sulte eller fryse i de kommende vintermånedene. Sanksjoner, krig og militarisme forverrer situasjonen på alle områder.

Ei lovfesta statlig minstelønn, som aldri holder tritt med inflasjonen, hjelper i denne situasjonen kapitalistene til å øke sine profitter og lar arbeiderklassen betale for krigen i Ukraina og andre imperialistiske krigsforberedelser.

Vi nekter å betale for den framvoksende økonomiske krisa påskyndet av aggressiv krigspolitikk og våpenkappløp, en krigspolitikk som truer med å ødelegge oss og landa våre. I stedet er det på tide å bryte med dette systemet for maksimalprofitt og katastrofene det bringer med seg.

Ingen grunnleggende EU-lovgivning har noen gang vært til fordel for arbeiderklassen i Europa. Det nyliberale konseptet om det europeiske arbeidsmarkedet, der arbeidere konkurrerer seg imellom i inn- og utland for å «fritt» undergrave prisen på arbeidskraft, er skadelig for arbeiderklassen og sterke fagforeninger. Generelt vil lovbestemte minstelønninger ikke stoppe, men snarere sette fart på dette kappløpet mot bunnen.

Tøffe tider krever hardere og breiere kamp for å forsvare våre økonomiske og politiske interesser! Bare sterke og uavhengige klasseorganisasjoner, kamp og internasjonal solidaritet kan sikre arbeidere en inntekt over fattigdomsgrensa og åpne perspektiver for ei bedre fremtid, der lønnsarbeidssystemet blir avskaffa en gang for alle.

Marxist-leninistiske partier og organisasjoner i Europa. Oktober 2022.

Albanias kommunistiske parti
Arbejderpartiet kommunisterne – Danmark
Frankrikes kommunistiske arbeiderparti (PCOF)
Organisasjonen for oppbygging av Tysklands kommunistiske arbeiderparti
Kommunistisk plattform – for kommunistpartiet til proletariatet i Italia
Revolusjon – Norge
Kommunistisk plattform (KPML), Norge
Spanias Kommunistiske Parti (marxist-leninistene)
Arbeiderpartiet (EMEP) – Tyrkia
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre