tirsdag 27 oktober 2020

Den nasjonale samordningskomiteen for de spanske marxist-leninistene, C.E.O.C. besluttet i sommer å innkalle til en ekstraordinær kongress for å forberede stiftelsen av et nytt kommunistisk parti i Spania, som viderefører kampen mot revisjonismen og fastholder marxismen-leninismen.

PCE(m-l) er gjenreist.Den ekstraordinære kongressen skal blant annet behandle program, statutter, politisk linje, et politisk program og klasseanalysa som skal ligge til grunn for det nye partiet.

Fire marxist-leninistiske organisasjoner har gjennom flere års samarbeid, diskusjon og meningsutveksling nå nådd den nødvendige graden av ideologisk og organisatorisk enhet til at partistiftelsen er satt på dagsordenen.

PCE(m-l) stiftet høsten 2006

I oktober 2006 ble den ekstraordinære stiftelseskongressen avholdt. Det nye partiets navn er Spanias kommunistiske parti (marxist-leninistene), og er dermed også i navnet en gjenreisning av det gamle marxist-leninistiske PCE(m-l) som i 1991 ble undergravd innenfra og likvidert av revisjonistene.

Den spanske arbeiderklassen har fått tilbake sitt kommunistiske klasseparti.

Revolusjon gratulerer våre spanske kamerater!