onsdag, 16 01 2019

De danske soldatene må trekkes ut av både Irak og Afghanistan, og kampen for å velte Fogh-regjeringa og for å utvikle velferdsprotestene må trappes opp.

Dorte Grenaa er leder av APK.Dette er blant budskapene fra Arbejderpartiet Kommunisternes kongress, som ble avholdt i København forrige helg.

– Den danske deltakelsen i Bush’ og Blairs terrorkrig må nå opphøre. Den har vært en katastrofe fra starten av, sier Dorte Grenaa, som ble gjenvalgt som partileder.

– Dette har den danske antikrigsbevegelsen og også vårt parti sagt hele veien i mer enn fem krigsår. Dansk krigsdeltagelse er dansk krigsforbrytelse. Nå må de danske troppene ut både fra Irak og Afghanistan, og Fogh-regjeringa må stilles til ansvar.

Dorte Grenaa tilføyer:
– De velferdsprotestene som har vokst fram i løpet av 2006, er først og fremst båret fram av ungdommen. Fogh kan stemple dem som «sosialistiske bråkmakere» så mye han vil, men de representerer et oppgjør med Foghs feilkurs, som deles av et flertall i folket.

Det har igjennom 2006 vært flere massedemonstrasjoner mot nedskjæringene i velferden. Demonstrasjonene har samlet over 100.000 mennesker over hele Danmark, og retter seg direkte mot regjeringa.

Ungdommens kamp har i disse dager vist seg i slaget om ungdomshuset Ungeren , der massive politistyrker er blitt satt inn mot ungdommene.

APK vil i den kommende perioden ikke minst legge vekt på å vinne en ny generasjon av unge for kommunismen, heter det fra partikongressen, som var den tredje siden partistiftelsen i april 2000.

  • Uttalelser og resolusjoner fra kongressen til våre danske kamerater kan leses her.