22 Feb, 2020

Solidaritet med kampen til arbeiderne og folket i Frankrike

Det er nødvendig å forene arbeiderne omkring sine klasseinteresser, slik at arbeiderklassen kan gå i spissen for folkets breie lag, sier koordinasjonskomiteen i den internasjonale konferansen av ML-partier og organisasjoner i denne uttalelsen om bevegelsen De gule vestene i Frankrike.

Fagbevegelsen CGT organiserer stadig demonstrasjoner mot kuttpolitikken.

Kommunistenes 23. verdensmøte i Tunisia

I november møttes marxist-leninistiske partier og organisasjoner fra hele verden til sitt årlige møte, denne gangen i Tunisia.

CIPOMLDen internasjonale konferansen analyserte den aktuelle verdenssituasjonen og drøfta de kommunistiske partienes oppgaver, især når det gjelder utviklinga av en revolusjonær taktikk.

1 mai: Enhet og kamp mot nasjonalsjåvinisme, rasisme, fascisme og krigspolitikk!

Logo IKMLPO

Heis den proletariske internasjonalismens fane!

«Nå mer enn noensinne må vi styrke og utvikle den internasjonale solidariteten for å kjempe uopphørlig mot borgerskapets regjeringer. Vi må slutte oss sammen og forene proletariatet og de undertrykte massene i alle land for å slå ned vår felles fiende, imperialismen.»

Kommuniké: IKMLPO har avholdt sitt 22. verdensmøte

ikmlpo ny2

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) har gjennomført sitt 22. plenum. Møtet fant sted i Danmark i oktober 2016.

Det vellykka plenumsmøtet var preget av en sterk politisk og ideologisk enhet og en revolusjonær optimistisk ånd. Det kunne oppsummere mange framskritt i partienes og organisasjonenes arbeid, på tross av de uavlatelige antikommunistiske angrepene fra de herskende klasser, deres lakeier og deres medier.

IKMLPO har avholdt sitt 21. plenumsmøte

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) avholdt i oktober sitt 21. plenumsmøte. Møtet fant sted i Quito med Ecuadors marxist-leninistiske kommunistiske parti, PCMLE, som vertskap.

logo cipoml70Møtet drøftet konferansens plattform, dens normer og opptakskrav og vedtok flere uttalelser og resolusjoner, herunder solidaritet med broderpartiene i Tyrkia og Burkina Faso som kjemper under harde betingelser.

Om unntakstilstanden i Tunisia

Tunisias Arbeiderparti (TAP) er en ledende kraft i Folkefronten, den tredje største partigruppa i den tunisiske nasjonalforsamlinga.


tunisia pcot500px

TAP er også medlemsparti i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO).

Etter terrormassakren i feriebyen Sousse er det innført unntakstilstand i Tunisia. Tunisias arbeiderparti (TAP) advarer i denne uttalelsen mot en unntakstilstand og andre tiltak som truer resultatene av folkeoppstanden i 2011 som utløste «den arabiske våren».

Uttalelse fra Tunisias Arbeiderparti (TAP/POT)

Regjeringssjefen i Tunisia har den 4. juli erklært unntakstilstand i hele landet for en periode på 30 dager med grunnlag i dekret nr. 50 av 26. januar 1978, en dag som er kjent som den «Svarte torsdagen».*

Denne beslutninga, som ikke er hjemlet i grunnloven, kom etter en tale fra regjeringssjefen som utdypet den forverra sosiale situasjonen, den økonomiske krisa og svekkelsen av sikkerheten som har skjedd med de to terrorattentatene ved Bardo-museet og i Sousse.

Underkategorier

Resolusjoner og dokumenter
Uttalelser, resolusjoner, kunngjøringer og hilsener fra Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.
Antall artikler:
69
Tidsskriftet Unity & Struggle (Enhet og kamp)

Unity & Struggle er organ for den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

Antall artikler:
7