fredag 3 juli 2020

Kvifor er norske soldatar i Mali?

Hercules C-130Hercules C-130. Det er fly av denne typen Norge allereie har i Mali.

På fransk oppmoding «vurderer» Forsvarsdepartementet å sende fleire soldatar til Mali.

I mai 2019 sende Noreg eit Herkules C-130J transportfly og 60 soldatar til teneste i Mali. Oppdraget skal etter planen vare til 2022. Sidan dette oppdraget er i regi av FN har det fått lite merksemd i Norge. Men det er liten grunn til å sluke intensjonen med hud og hår. Det er absolutt på sin plass å reise ein del prinsipielle spørsmål.

Les mer: Kvifor er norske soldatar i Mali?

Krigsperspektivet inn i klimadebatten

Panelet, fra venstre: Tobias Lund (RU), Alexander Lange (SU), Maria Klingsheim (GU), Gjertud Sæther (AUF), Hege Skarrud (Spire), Nils Nerhus Rørstad (Oslo Natur og Ungdom). Debattleder Arild Rønsen (t.h.).Panelet, fra venstre: Tobias Lund (RU), Alexander Lange (SU), Maria Klingsheim (GU), Gjertud Sæther (AUF), Hege Skarrud (Spire), Nils Nerhus Rørstad (Oslo Natur og Ungdom). Debattleder Arild Rønsen (t.h.).

For de fleste partier og ungdomsorganisasjoner har militarismen vært en ikke-sak i klima- og miljødebatten. Nå er det tegn til endring!

Les mer: Krigsperspektivet inn i klimadebatten

Partiet Raudt vil løyve meir enn regjeringa til NATO-forsvar

m109a6 howitzerLangtrekkjande feltartilleri er noko av det som partiet Raudt/Rødt vil løyve nye forsvarsmilliarder til. Biletet viser ein Haubitzer M109.

I sitt framlegg til statsbudsjett for neste år vil Raudt auka løyvingane til krigsførebuingar med 188 millioner meir enn den NATO-blå regjeringa!

Les mer: Partiet Raudt vil løyve meir enn regjeringa til NATO-forsvar