lørdag 8 august 2020

Gratulerer med fredsprisen!

Fredag 6. oktober blei Nobels fredspris 2017 tildelt International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

ICAN logoICAN blei etablert i 2007 med den hensikt å jobbe fram eit internasjonalt forbod mot atomvåpen. Og eit langt skritt blei tatt då 122 statar underteikna ein avtale om forbod i FN den 7. juli i år. Dersom 50 nasjonar ratifiserer denne avtalen, blir den internasjonal rett.

Les mer: Gratulerer med fredsprisen!

Utanlandske krigsoperasjonar viktigare enn å forsvare landet og folket

AWACS overvakingsfly er heilt sentrale i NATO-operasjonar mot framande land.Forsvar av landet og vern av sivile er heilt underordna for den herskande eliten. Han vil heller føra krig utomlands.

Valkampen har òg ført med seg eit ordskifte om forsvars- og militærpolitikk. Men som ved alle norske valkampar er dette i hovudsak eit ordskifte om lokalisering og distriktspolitikk, og om kven som gjekk inn for ulike nedskjæringar når, og ikkje om militærpolitiske prioriteringar og alliansetilknytning.

Les mer: Utanlandske krigsoperasjonar viktigare enn å forsvare landet og folket

Vad skal vi göra? Stoppa Aurora!

Folkelig protest mot Aurora 17 på Götaplatsen 16. september 2017. Foto: Henrik Hjelle.Folkelig protest mot Aurora 17 på Götaplatsen 16. september 2017. Foto: Henrik Hjelle.Fra den norske seksjonen i demonstrasjonen i Göteborg. Foto: Revolusjon.

Svært mange forskjellige organisasjoner møtte opp på Gustav Adolfs torg i Göteborg 16. september. Det begynte med appeller fra blant annet Gudrun Schyman (Feministiskt Initiativ), Nadja Lundberg (Revolutionär Kommunistisk Ungdom og skuespilleren Sven Wollter.

Det var et stort og synlig demonstrasjonstog som deretter gikk fra Gustav Adolfs torg til Götaplatsen, med slagord som «Vad ska vi göra? Stoppa Aurora!». Der fortsatte arrangementet med appeller og musikk. Mikael Wiehe var blant de som spilte.

Også resten av Norden var godt representert med seksjoner fra Danmark, Norge og Finland.

Les mer: Vad skal vi göra? Stoppa Aurora!

Stopp krigsøvelsen Aurora

Stopp Aurora 17!

Bli med i den norske seksjonen i Göteborg 16. september!

Teksten under er fra en felles løpeseddel for Stopp NATO, Norge ut av NATO, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Bestemødrene for fred og Fredsbevegelsen på Nesodden.

pdfLast ned løpeseddel for utskrift

I september (11.– 29.9.) vil NATO trene på å bruke Sverige som et oppmarsjområde til en eventuell krig med Russland. Dette er mulig på grunn av den vertslandsavtalen som den svenske Riksdagen inngikk med NATO 25. mai 2016. Vertslandsavtalen innebærer at NATO etter invitasjon fra den svenske regjeringen, kan få stasjonere tropper på svensk område. Den innebærer også muligheten til å føre krig mot et tredje land fra svensk territorium. 

Les mer: Stopp krigsøvelsen Aurora