lørdag 8 august 2020

Lærerik debatt om NATO og antikrigsbevegelsen

Stopp NATO markerte krigsalliansens 70-årsdag 4. april med løpeseddelaksjon i Bergen og informasjons- og debattmøte på Littertaurhuset i Oslo.

Seher Aydar fra Rødt, Petter Eide fra SV og Kristine Mollø-Christensen fra Stopp NATO innledet til debatt om fredsbevegelsen og hvordan bekjempe NATO og krigsforberedelsene.

Les mer: Lærerik debatt om NATO og antikrigsbevegelsen

Stopp militær aggresjon og opprustning!

Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» i regi av LO i Trondheim 25. – 27. januar 2019.

Demonstrasjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture i Oslo 27.10.2018.Demonstrasjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture i Oslo 27.10.2018.

Den 4. april i år er det 70-årsdagen for opprettelsen av NATO.

Den ble opprinnelig opprettet som en forsvarspakt under den kalde krigen, men er med årene blitt en angrepsorganisasjon mot land som aldri har truet medlemslandene.

Les mer: Stopp militær aggresjon og opprustning!