mandag 25 mai 2020

Norske NATO-styrker fører ikke bare militær krig mot afghanerne, de driver også massiv psykologisk krigføring (psyops) i ISAF-regi.
«Gjennom militære aviser, radiokanaler og tv-sendinger spiller psykologisk krigføring en stadig viktigere rolle i internasjonale operasjoner. Forsvaret har ingen betenkeligheter med å bruke egne medier til å påvirke lokalbefolkningen.»
Klar tale fra Forsvarets Forum.Dette meldte Forsvarets Forum allerede i 2006.

Egen psyops-kapasitet

Det norske Forsvaret har i flere år jobbet med å bygge ut en psyops-kapasitet, og Forsvarets skole i etterretning og sikkerhet har hatt en liten seksjon for «fagområdet», som er blitt gitt stadig høyere prioritet. Den er særlig aktiv i Afghanistan.

Driver avis og radiostasjon
Den fullstendig NATO- og ISAF-kontrollerte avisa Sada-e-Azadi hevder den er landets største. Samtidig driver okkupantstyrkene en radiostasjon som sender 24 timer i døgnet. Den er nok vel så viktig i et land med stor analfabetisme. Redaktørene er offiserer, som forteller at «psyops-budskap dominerer avisen, men også vanlige nyheter og underholdning er med for å gjøre den mer attraktiv».

Hvordan snike inn budskapet – Det magiske er å selge budskapene slik at leserne ikke forstår at det er psyops.

«Radiosjef Sebastian Schilling-Gerke anslår at mellom fem og ti prosent av sendetiden brukes til psyops, resten er ordinært radiostoff. Christiansen tror folk flest skjønner hvem som står bak, men mener bare de med høyere utdanning forstår at innholdet er planlagt for å påvirke befolkningen.
– Det magiske er å selge budskapene slik at leserne ikke forstår at det er psyops. Det virker så lenge hoveddelen av befolkningen ikke vet om det, sier den tyske offiseren». Så langt oppslaget i Forsvarets Forum.

Redaktører med og uten striper

De veletablerte psyops-mediene i Norge er for det meste selvgående når det gjelder å utbre krigspsykose i passe doser, spesielt når krigen kommer nærmere i form av hjemvendte soldater på båre. Så godt gjør norske aviser og mediehus jobben at NATO ennå ikke har innsatt offiserer i redaksjonene. I hvert fall ikke offisielt.