søndag, 26 05 2019

Lærerik debatt om NATO og antikrigsbevegelsen

Stopp NATO markerte krigsalliansens 70-årsdag 4. april med løpeseddelaksjon i Bergen og informasjons- og debattmøte på Littertaurhuset i Oslo.

Seher Aydar fra Rødt, Petter Eide fra SV og Kristine Mollø-Christensen fra Stopp NATO innledet til debatt om fredsbevegelsen og hvordan bekjempe NATO og krigsforberedelsene.

Stopp militær aggresjon og opprustning!

Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» i regi av LO i Trondheim 25. – 27. januar 2019.

Demonstrasjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture i Oslo 27.10.2018.Demonstrasjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture i Oslo 27.10.2018.

Den 4. april i år er det 70-årsdagen for opprettelsen av NATO.

Den ble opprinnelig opprettet som en forsvarspakt under den kalde krigen, men er med årene blitt en angrepsorganisasjon mot land som aldri har truet medlemslandene.

Trident Puncture

Den spinndyre fregatten KNM «Helge Ingstad» var på vei tilbake fra Trident Juncture-øvelsen da den kolliderte utenfor Øygarden i Hordaland.

KNM Helge Ingstad etter havariet. Fregatten er an av fem i Fridtjof Nansen-klassen. Foto: ForsvaretKNM Helge Ingstad etter havariet. Fregatten er an av fem i Fridtjof Nansen-klassen. Foto: Forsvaret