19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Nei til Yankee-tropper i landet vårt! Forsvars den nasjonale suvereniteten!

Bandekriminaliteten i Ecuador brukes som påskudd for å gi USA rett til å intervenere i landets indre anliggender.

Forfatningsdomstolen avgjorde 22. januar 2024 at avtalen mellom Ecuador og USA om militært samarbeid ikke krever godkjenning fra nasjonalforsamlingen, så den ble returnert til republikkens presidentskap, slik at prosessen kan fortsette. Dette tillot president Daniel Noboa å gi frie tøyler til flere møter med president Bidens spesialrådgiver for Amerika, Christopher Dodd, og sjefen for US Southern Command (SOUTHCOM), general Laura Richardson, der parametrene for det nevnte samarbeidet er etablert.

Noboa har utnyttet fenomenet kriminell vold til å gjennomføre samarbeidsplaner mellom USA og Ecuador, og har ratifisert avtalene som Guillermo Lasso signerte dager før han forlot presidentskapet, for å virkeliggjøre borgerskapets etterlengtede søken etter å gjøre landet til en amerikansk koloni. Ifølge utenriksminister Gabriela Sommerfeld vil den amerikanske intervensjonen være «ganske bred og dekker ulike områder». Ifølge Richardsons uttalelser inkluderer det investeringen på 93,4 millioner dollar som skal brukes til blant annet trening, «overføring av militært utstyr, humanitær bistand og katastroferespons, profesjonell militær utdanning». 

Intervensjonen skal vare i fem år, der de militære vil nyte diplomatisk immunitet, de vil bli gitt privilegier som unntak fra toll, skatter, ukrenkelighet av deres person, hjem, korrespondanse og eiendom; de vil nyte kriminell immunitet på det nasjonale territoriet. Det er unødvendig å si at det blant annet åpner døren for at utskeielsene begått av amerikanere i vårt land kan gå ustraffet, slik det har skjedd i land der USA har intervenert.

Forfatningsdomstolen utstedte sin kjennelse uten å ta hensyn til at denne avtalen inneholder ikke-tradisjonelle militære operasjoner, så det var behov for en mer grundig debatt i forsamlingen om godkjenningen, som reflektert i CC Minority Report. Dette antyder at domstolen har medvirket til at regjeringen gjennomfører en avtale som er til skade for landets interesser.

Dagen etter at forfatningsdomstolen utstedte sin kjennelse, den 23. januar, ankom de amerikanske rådgiverne Christopher Dodd og Laura Richardson til Ecuador med et «udefinert sikkerhetsassistanse»-fly og engasjerte seg i samtaler med president Noboa og flere ministre, der de hevdet å ha en 5-årig sikkerhetsplan for Ecuador der de ville gripe inn i militær, operativ, overføring og rotasjon av militære ressurser. Dette innebærer et tap av suverenitet i beslutningene som landet tar i håndteringen av den interne konflikten. 

Borgerskapet og imperialismen har i flere år jobbet for å sikre at landets nasjonale sikkerhetspolitikk innrammes av USA sin militærpolitikk, mens amerikanerne søker å gjenvinne rommet som de mistet for mange år siden for å kunne blande seg inn i interne beslutninger. Avtalen vil med andre ord knesette landets avhengighet av USA militært og kommersielt, og vil bare være til nytte for en sektor av befolkningen; borgerskapet.

En Marcha, 30. januar 2024.
En Marcha er organ for Ecuadors marxist-leninistiske kommunistparti PCMLE, medlem av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre