mandag 6 juli 2020

frontlinjerFørsteutgaven av bladet Frontlinjer, et antiimperialistisk tidsskrift for solidaritet og frigjøring, er lansert.

Den rikholdige innholdsfortegnelsen i førsteutgaven inneholder blant annet artikler om Nepal, WSF, Palestina, Ungdomshuset og opprøret i København, Ukraina, vestlig rasisme, ungdomsopprør og Internasjonale Sosialister. Den inneholder også en artikkel fra Nettmagasinet Revolusjon om Fredsinitiativet.

Frontlinjer ønsker å være et blad for alle antiimperialister. Nettmagasinet Revolusjon ønsker bladet lykke til i fortsettelsen.

Bladet koster kr 30,- og kan bestilles fra:
Frontlinjer C/O Bergen RV
Postboks 992, 5808 Bergen