fredag, 18 10 2019

Erna pisker EUs overvåkingsdirektiv på plass - Hensynet til EU ble viktigst til slutt

overvakingskameraNei til EU beklager at de to ja-partiene i Norge, Arbeiderpartiet og Høyre, ikke viser evne eller vilje til å stå opp for personvernet og mot EUs datalagringsdirektiv.

Det er åpenbart at for både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg har angsten for EUs eventuelle reaksjoner hatt stor betydning for deres holdning til EU-direktivet. Vi mener dette er en ubegrunnet frykt. Nei-sida har paradoksalt nok større tillit til EU som en rasjonell avtalepartner enn det ledende aktører på ja-sida synes å ha.

Nei til EU ser med bekymring på at at innføringen av datalagringsdirektivet åpner for et overvåkingsregime av alle norske borgeres lovlige aktiviteter på nett og via telefon. Stortingsflertallet kunne valgt en norsk løsning med mindre inngripen i folks privatliv, slik personvernalliansen på Stortinget, Stopp DLD og Datatilsynet foreslo.

Vi konstaterer at EU nok en gang får gjennom sin vilje i Norge på tross av sterk motstand i og utenfor Stortinget. Kun Ap og halve Høyre opprettholder motviljen mot å bruke den legitime reservasjonsretten som er hjemlet i EØS-avtalen.

Men EØS-avtalen viser seg altså nok en gang som den største anstøtsteinen mot en fri og sjølstendig nasjonal politikk her til lands.

Uttalelse fra Nei til EUs råd, 3. april 2011.