lørdag 1 oktober 2022

Et sosialistisk Norge - hefte 6Heftet bygger på innledninger og diskusjoner fra marxist-leninistenes sommerleir 2000.
Her blir en rekke grunnleggende spørsmål drøfta:

• Hva skal til for at norske arbeidsfolk gjør revolusjon?

• Hvordan blir vilkåra i et sosialistisk Norge, mer eller mindre omgitt av en kapitalistisk omverden?

• Hvordan skape det økonomiske fundamentet for et nytt samfunn?

• Hvordan sikre sentral planøkonomi med utstrakt demokrati for folket?

• Kan et sosialistisk Norge overleve aleine?

Heftet er ingen endelig fasit, men snarere en spire til mer diskusjon. Første del er konsentrert om de politiske oppgavene før, under og etter revolusjonen, mens andre del tar for seg problemene rundt sosialismens økonomiske basis. Egne studiespørsmål bakerst i heftet, ypperlig til studieringer.

Heftet er på 28 sider i A5 format og koster  kr. 30,- pluss porto.
Bestill heftet fra vår adresse: boks 4480 Nydalen, 0403 Oslo.
Eller hent heftet her

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-