lørdag 1 oktober 2022

«Nye tanker» er ikke alltid nye!

Lenin karakteriserte diskusjoner om hvorvidt sosialismen skulle komme «ovenfra» eller «nedenfra» som barnsligheter, og sammenlignet det med en krangel om menneskene har mest nytte av høyre eller venstre fot. Ikke desto mindre er det nettopp en sånn diskusjon som pågår på den norske venstresida i dag, spesielt i og omkring Rød Valgallianse (RV).

Hefte 5: Folkestyre og proletariatets diktatur«Sosialistisk folkestyre» og «sosialisme nedenfra» markedsføres som vår tids nye resept, som en «forbedring» av den avlegse marxismen-leninismen og læra om proletariatets diktatur. Sosialismen som eksisterte tidligere i det 20. århundret blir framstilt som en sammenhengende katastrofe. En «virkelig» sosialisme må være noe annet, mener Post(m-l)'erne (som de kaller seg). Dette «noe annet» er i virkeligheten oppgulp av de samme banalitetene som Lenin tilbakeviste i 1920, og som seinere har gjenoppstått under vekslende flagg ved viktige korsveier for arbeiderklassens kamp på nasjonalt og internasjonalt plan.

Av innholdet (28 sider):

  • Lenin om staten
  • Marx om proletariatets diktatur
  • Lenin om proletariatets diktatur
  • Stalin om proletariatets diktatur
  • Enver Hoxha: Eurokommunistenes «sosialisme» er det kapitalistiske systemet av i dag
  • RV – Fra rød allianse til et nytt «sosialistisk folkeparti»?
  • Diverse debattinnlegg

Bestill heftet fra Revolusjon (kr 20,- + porto) eller last ned

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-