mandag 30 november 2020

kpml150

Svært mange ungdommer engasjerer seg aktivt i kampen for miljøet og for tiltak som skal redusere utslipp av klimagasser. Dette er et sunnhetstegn. KPML oppfordrer ungdommen til å trappe opp sin kamp mot kapitalens miljøødeleggelser og imperialistiske kriger. Dette er to sider av samme sak.

Uttalelse fra landsmøtet i Kommunistisk plattform, april 2019

Engasjementet til ungdommen har også et internasjonalt solidaritetsperspektiv. Kravene som stilles går i flere sammenhenger til angrep på kapitalens hensynsløse jakt på profitt. Eksempler på dette er kampen mot leting etter olje i Lofoten og Vesterålen, aksjonene mot utvinning av olje fra tjæresand og giftdumping av avfall i fjordene våre. Borgerskapet svarer som vanlig med fordømmelse av aksjoner mot «demokratiske vedtak» og med trusler om politi og straff.

Makthaverne prøver å gi vanlige mennesker skylda for miljø- og klimaproblemene i stedet for kapitalismen og imperialismen.

Makthaverne prøver å gi vanlige mennesker skylda for miljø- og klimaproblemene i stedet for kapitalismen og imperialismen. Gjennom sine mediehus utbasunerer de at folk må kildesortere mer, spise mindre kjøtt, godta mindre velferd, ikke reise til Syden, betale mer for strømmen, finne seg i lavere lønn og så videre. De legger i tillegg store usosiale avgifter på folk, slik som bompenger som innføres i form av såkalte miljøpakker, selv om pengene ironisk nok ofte går til veibygging eller andre miljøfiendtlige tiltak.

Gjennom sine velferdskutt og avgifter i miljøets navn tar borgerskapet fokus vekk fra de viktigste årsakene til miljøødeleggelsene, nemlig bergverks- og industrivirksomhet, inkludert industrielt landbruk samt varetransport. For ikke å snakke om de enorme miljøskadelige utslippene fra den stadig økende militære aktiviteten. Det mest miljødestruktive av alt er imperialiststatenes kriger og krigsforberedelser. Norge er aktivt med på slike kriger gjennom NATO.

Gjennom ulike usosiale tiltak i grønn innpakning håper de å undergrave den virkelige miljøkampen. Folk gir tiltak for miljøet skylda for en stadig vanskeligere hverdag. Da går det kapitalistiske systemet fri for kritikk.

Kapitalen er bare «grønn» hvis det kan gi profitt. «Det grønne skiftet» gir store fortjenestemuligheter i form av mer eller mindre nyttige «miljøprodukter». El-biler i luksusklassen får enorme avgiftssubsidier som blir hentet inn igjen gjennom nye avgifter som rammer folk flest. Gigantiske vindmølleparker ødelegger enorme naturområder, uten at Norge trenger denne kraftproduksjonen. På grunn av integreringa av Norge i EUs energiunion øker prisene samtidig som kraftproduksjonen øker! Utbyggingsplanene har ikke annet formål enn å generere kjempeprofitter for kraftbransjen.

I ly av alt snakket om bærekraft og klimatiltak foregår det en voldsom militær opprustning. I NATO legges press på å øke militærbudsjettene til hele 2 % av BNP, men miljøpolitikerne snakker ikke om miljøkonsekvensene av krig. Ikke en gang trusselen om bruk av atomvåpen ser ut til å gi bekymring for miljøet når for eksempel klima- og miljøminister Elvestuen fra miljøpartiet Venstre uttaler seg.

Ungdommen gjennomskuer hykleriet til makthaverne når de mobiliserer mot kapitalens miljøødeleggelser og mot krigsforberedelsene. Det er meningsløst å slåss for klima og miljø uten å slåss mot kapitalisme og imperialistiske kriger.

Landsmøtet i Kommunistisk plattform (marxist-leninistene), april 2019