mandag 28 september 2020

selma gurkanSelma Gürkan, leder av det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP.Lederen av det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP Selma Gürkan er dømt til å betale 6000 lira i bot for å «propagandere for en terroristorganisasjon». Forbrytelsen hun har begått er å offentlig kritisere den tyrkiske statens krigsoperasjoner i Afrin.

EMEP ser på denne dommen som et angrep på retten til å drive politisk virksomhet. De peker samtidig på at grove drapstrusler fremsatt av organiserte kriminelle mot akademikere har blitt forsvart som lovlige ytringer. Det samme har skjedd med lynsjingsforsøk mot kurdere.

KPml fordømmer denne klart politiske dommen mot Selma Gürkan og stiller seg fullt solidarisk med EMEP.

Kommunistisk Plattform (marxist-leninistene) 12.05.2019