søndag, 26 05 2019

Ungdommen avkler makthavernes freds- og miljøhykleri

kpml150

Svært mange ungdommer engasjerer seg aktivt i kampen for miljøet og for tiltak som skal redusere utslipp av klimagasser. Dette er et sunnhetstegn. KPML oppfordrer ungdommen til å trappe opp sin kamp mot kapitalens miljøødeleggelser og imperialistiske kriger. Dette er to sider av samme sak.

Uttalelse fra landsmøtet i Kommunistisk plattform, april 2019

EU og britisk finanskapital prøver å avlyse brexit

brexit run away

Britene kommer til å forsvare sin utmelding. De vil konfrontere makta og Downing Street med det statsminister May høytidelig lovte: «Brexit means brexit!»

Sommeren 2016 sa det britiske folket et rungende nei til fortsatt medlemskap i EU. Det sendte sjokkbølger inn over hele Europa da et av de største medlemslanda ville bryte ut av den markedsliberalistiske tvangstrøya til Monopolenes europeiske union (EU).

Uttalelse fra landsmøtet i Kommunistisk plattform, april 2019.

Om dommen mot Selma Gürkan

selma gurkanSelma Gürkan, leder av det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP.Lederen av det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP Selma Gürkan er dømt til å betale 6000 lira i bot for å «propagandere for en terroristorganisasjon». Forbrytelsen hun har begått er å offentlig kritisere den tyrkiske statens krigsoperasjoner i Afrin.

Stopp opprustninga i Norden

kpmlno logoUttalelse om krigsfaren

Norden er ikke lenger en fredelig region i en konfliktfylt verden.

Hele Norden blir rusta opp under NATOs ledelse og faren for krig øker. Faretruende beslutninger ble tatt på forsvarsministermøtet i NATO i november 2017.

Tid for en rød fagopposisjon!

sveisearbeid

Hvor lenge skal NHO og «konkurransekraft» få legge premissene for oppgjøret i samspill med frontfaget? Hvor lenge skal vi godta å ofre kjøpekraft for at profittene til eierklassen skal bli enda større? Hvor lenge skal vi finne oss i klassesamarbeid og den såkalte solidaritetslinja?

Landsmøteuttalelse fra Kommunistisk plattform (KPml)

LO og YS omfordeler smuler på kapitalens premisser – Stem nei!

KPML sier nei til smuler og pensjonsran og oppfordrer til å stemme nei til det elendige forhandlingsresultatet.

pengelens

Hovedbegrunnelsen for at hovedoppgjøret i privat sektor skulle være samordna, var at LO skulle samle musklene for å få gjennomslag for anstendig tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP).

Resultatet er gledelig for NHO, begredelig for arbeidsfolk.