søndag, 15 12 2019

Norge ut av NATO!

kpml150

NATO blei stifta 4 april 1949 og er i år 70 år.  Eit jubileum som allianselanda grundig har markert.

Norge er  auge og øyre og ein viktig lyttepost mot Russland i nordområda. NATO er årsaka til det nye våpenkappløpet og ein garantist for atomvåpna sin eksistens. Dei rustar til krig og er dermed det største trugsmålet mot freden i Europa og Norden.

Uttale frå landsmøtet i Kommunistisk plattform, april 2019

Ungdommen avkler makthavernes freds- og miljøhykleri

kpml150

Svært mange ungdommer engasjerer seg aktivt i kampen for miljøet og for tiltak som skal redusere utslipp av klimagasser. Dette er et sunnhetstegn. KPML oppfordrer ungdommen til å trappe opp sin kamp mot kapitalens miljøødeleggelser og imperialistiske kriger. Dette er to sider av samme sak.

Uttalelse fra landsmøtet i Kommunistisk plattform, april 2019

EU og britisk finanskapital prøver å avlyse brexit

brexit run away

Britene kommer til å forsvare sin utmelding. De vil konfrontere makta og Downing Street med det statsminister May høytidelig lovte: «Brexit means brexit!»

Sommeren 2016 sa det britiske folket et rungende nei til fortsatt medlemskap i EU. Det sendte sjokkbølger inn over hele Europa da et av de største medlemslanda ville bryte ut av den markedsliberalistiske tvangstrøya til Monopolenes europeiske union (EU).

Uttalelse fra landsmøtet i Kommunistisk plattform, april 2019.

Tid for en rød fagopposisjon!

sveisearbeid

Hvor lenge skal NHO og «konkurransekraft» få legge premissene for oppgjøret i samspill med frontfaget? Hvor lenge skal vi godta å ofre kjøpekraft for at profittene til eierklassen skal bli enda større? Hvor lenge skal vi finne oss i klassesamarbeid og den såkalte solidaritetslinja?

Landsmøteuttalelse fra Kommunistisk plattform (KPml)

Om dommen mot Selma Gürkan

selma gurkanSelma Gürkan, leder av det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP.Lederen av det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP Selma Gürkan er dømt til å betale 6000 lira i bot for å «propagandere for en terroristorganisasjon». Forbrytelsen hun har begått er å offentlig kritisere den tyrkiske statens krigsoperasjoner i Afrin.

Stopp opprustninga i Norden

kpmlno logoUttalelse om krigsfaren

Norden er ikke lenger en fredelig region i en konfliktfylt verden.

Hele Norden blir rusta opp under NATOs ledelse og faren for krig øker. Faretruende beslutninger ble tatt på forsvarsministermøtet i NATO i november 2017.