thumb lenin opprydding2. november møtte redaktør av tidsskriftet Revolusjon Jan R. Steinholt i Dagsnytt atten. Anledningen var Ap-mannen Fredrik Mellems angrep på Oktoberrevolusjonen og tidsskriftets 100-årsmarkering av den.

Redaktøren fikk belyst flere ting rundt Oktober og hvorfor Arbeiderpartiet egentlig burde være takknemlig for revolusjonen. Antikommunisten Mellem kom til kort.

Se innslaget her.

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML