Unity & Struggle nr. 35 utkom i oktober 2017. Her finner du artikler der de kommunistiske partiene analyserer situasjonen i blant annet Catalonia, Elfenbenskysten, Tunisia, Brasil og Burkina Faso. I tillegg inneholder denne utgaven artikler om Oktoberrevolusjonen sett fra ulike perspektiver.

pdfLast ned den engelskspråklige utgaven her

Unity & Struggle utgis på engelsk, spansk, portugisisk, arabisk, tyrkisk.