Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML