Vi avviser imperialistisk intervensjon i Venezuela og vi fordømmer den reaksjonære volden

Fordøm USA-imperialismens innblanding i Venezuela. Illustrasjon: © CC-BY-NC Carlos Latuff«Vi fordømmer den reaksjonære volden fra oligarkiet og høyresida. Venezuelas problemer må løses av venezuelanere, av arbeiderne og folket», sier den marxist-leninistiske verdensbevegelsen og latin-amerikanske kommunistiske partier i denne uttalelsen som uttrykker solidaritet med arbeiderklasen og folket i landet.
Uttalelsen kritiserer samtidig Maduro-regjeringens evneløshet og gjentar at den såkalte «sosialismen for det 21. århundre» er alt annet enn sosialisme. Populisme og reformisme er ikke svaret på massenes ønske om forandring.

Kurdiske arbeidere skutt av iranske grensestyrker

Kolbarene frakter tunge lass gjennom trange fjellpass.Kolbarene frakter tunge lass gjennom trange fjellpass.
Foto fra Kurdistanmedia.

Østkurdiske arbeidere, ofte kalt «kolbarer», ble tidligere i april angrepet i byen Sardasht av militærstyrker fra Den islamske republikken Iran.

Kolbarer er blant de aller fattigste i Iran. De har spesialisert seg på å frakte tunge lass til fots over de ugjestmilde fjellovergangene mellom Iran og irakisk og tyrkisk Kurdistan. Kolbarene velger ofte illegale ruter for å unngå iranske grensevakter.