25 år med EØS er mer enn nok

– EØS-avtalen skulle respektere norsk suverenitet, og Norge skulle kunne avvise de reglene vi ikke ville ha. 25 år etter ser vi at Norge i flere saker har avgitt myndighet til EU og overvåkningsorganet ESA. Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Kathrine Kleveland er leder i Nei til EU.25 år etter at EØS-avtalen ble signert 2. mai 1992 er vi midt inne i en EØS-debatt som er mer intens og mer grunnleggende enn noen gang siden avtalen ble godkjent av Stortinget i oktober samme år.

EU – 60 år i feil retning

Etter 60 år er det lite ved EU som minner om den europeiske drøm. 

Kathrine Kleveland25. mars er det 60 år siden Romatraktaten ble underskrevet av de seks landene Belgia, Tyskland, Frankrike, Italia, Luxembourg og Nederland. Om tanken var fred og samarbeid, ser vi i dag et EU med mål om økt militarisering og som er preget av sterke indre motsetninger. At det har vært mest fred i Europa gjennom disse 60 årene, er på ingen måte EUs ære alene.

Renzi og EU fikk smake den italienske støvelen

ItaliaGrunnlovsreformen som EU og Renzi-regjeringa ønsket, ble møtt med et rungende NEI fra folket og ungdommen i Italia.

– Skredet som har begravd statsminister Renzi har en tydelig klassekarakter, sier Piattaforma Comunista (Kommunistisk plattform) i sin kommentar til folkeavstemninga den 4. desember.