Solberg som ekko av Trump

– Vinduene på statsministerens kontor er tydeligvis svært gjengrodd. Når meide «ytre venstre» ned demonstranter med bil, Erna Solberg?

erna solberg stortingetIkke mange ukene etter at terrorgruppen Den nordiske motstandsbevegelsen, med drapsmenn og voldskriminelle i sine rekker, marsjerte gjennom Kristiansands gater, kommer statsminister Erna Solberg med en kommentar i Dagbladet 11. august. Der presterer hun å sidestille nazister med «ytre venstre».

Ingen plass for rasistar på Arendalsveka!

Arendalsveka må ta lærdom av kva som hende på den svenske Almedalsveckan og sette foten ned for SIAN og liknande rasistiske og fascistiske organisasjonar.

Fra Arendalsuka 2016.  BY-NC-SA Danny SantanaFra Arendalsuka 2016. BY-NC-SA Danny Santana.Når rasistar og høgreekstreme slepp til i det offentlege rom, blir deira haldningar og meiningar meir og meir normalisert. 

Brun arv. Om nazistisk organisering i Norge

nazianimasjonNazistane køyrer for tida ein offensiv med marsjar og propagandaframstøt i fleire norske byer. Slike hendingar vert i mediene gjerne bagatelliserte som sære, men tilfeldige episodar som vil døy bort av seg sjølv berre fascistane får lov til å marsjera og «ytre seg» med dei rasistiske slagorda sine. Alle som kjenner det minste til nazismen sitt vesen, veit at det er tøv. Nazismen og fascismen kan ikkje teiast i hel, han må konfronterast over alt der han stikk det ufyselege andletet sitt fram.

I denne artikkelen syner vi korleis provokasjonane frå «nye» nazimiljø er lekk i ein lang og brun tråd i norsk og nordisk historie. Det er avgjerande at desse miljøa vert slegne attende.

En advarsel mot fremmedhat og fascisme

En 91 år gammel mann minner de unge om historia og om hvordan fascismen vokste fram.

NB: Du må være logget inn på facebook for å se videoen.