Sommerleir: Kampen om maten

Kampen om maten og landgrabbing er ett av temaene på årets røde sommerleir i august. Vi spør en av innlederne: Hvorfor er dette temaet viktig?

Bonde som dyrker mais. Foto fra IITA image library. CC-BY-NC– Har du noen gang sultet? Prøv et par dager med bare vann og ingen mat. Tenk deretter igjennom hvordan en ufrivillig faste føles; dette er realiteten for hver femte verdensborger. Kampen for maten har gang på gang gjennom historien utløst sosiale konfrontasjoner, og også sosiale omveltninger. Stigende matpriser og knapphet på mat er en av årsakene til folkeopprørene som pågår i Midtøsten i dag.

Sommerleir: Mot krig og imperialisme

Maria er aktivist mot krig og imperialisme. Hun har drevet med palestinaarbeid i mange år, og hun har jobbet aktivt i kampanjen mot Norges deltagelse i krigen mot Libya.

Maria er antikrigsaktivist. Her fra demonstrasjon mot Libya-krigen.Hun skal på Rød Sommerleir i august. Leiren arrangeres av Kommunistisk Plattform (marxist-leninistene).

– Kapitalistenes bløff

Kommunister fra mange forskjellige steder i Norge var samlet til sommerleir på Østlandet tidlig i august.

Den kapitalistiske systemkrisa, spesielt i Europa, og norsk imperialisme var blant temaene som ble inngående diskutert. Leirdeltakerne vedtok uttalelsen nedenfor.

Seminar: Ny imperialistisk verdsorden?

Kommunistisk plattform (KPml) og Kommunistisk gruppe inviterer til ope seminar i Bergen laurdag 28. mars under overskrifta «Ny imperialistisk verdsorden».
Det vert tre hovudinnleiingar som mellom anna tek opp den økonomiske krisa, stoda i Nepal og kampen i Palestina. Klikk på biletet for å forstørra.

Plakat for seminaret i Bergen 28. mars.